جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

اخبار

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

کنتراست رنگ های سرد و گرم

رنگ ها دارای حرارت یا برودت روانی می باشند. رنگ های سرخ، نارنجی و زرد را رنگ های گرم و رنگ های آبی و نیلی را رنگ های سرد نامیده اند. همچنین دو رنگ سبز

کنتراست رنگ های سرد و گرم - کنکور هنر

کنتراست رنگ های سرد و گرم – کنکور هنر

و بنفش را که دارای خصوصیات سرد و گرم می باشند به عنوان رنگ ولرم می شناسند. قرمز متمایل به نارنجی گرم ترین رنگ و سبز متمایل به آبی را سردترین رنگ در دایره ی رنگ در نظر می گیرند. شدیدترین کنتراست سرد و گرم را این دو رنگ نشان می دهند. اما باید به خاطر داشت که هر یک از رنگ ها بر حسب مجاورت با رنگ های دیگر، از سردی به گرمی، یا از گرمی به سردی گرایش پیدا می کنند.

رنگ های سرد، عمق دریاها و آسمان را نشان می دهند و رنگ های گرم، نزدیک بودن و جذب شدن تماشاچی را بیان می کنند.

ایالت هنر را در کانال تلگرام پیگیری کنید:

telegram.me/artstate

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate