جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

پارچه و نساجی

لباس سنتی و محلی زنان ایران

لباس محلی زنان ایرانی , کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. لباس‌ها تابلوی فرهنگی مردم خود هستند. تنوع قومیت‌ها در ایران به تنوع پوشش‌ها منجر شده و باعث شده هر تکه از ایران به رنگی دربیاید. در این گزارش با برخی پوشش‌های زنان ایرانی آشنا شوید. تنوع قومیت‌ها در ایران به تنوع پوشش‌ها منجر شده …

ادامه نوشته »

کلیت پارچه بافی

کلیت پارچه بافی ، کنکور هنر

کتان * ، کنف * ، پنبه * ، ابریشم * از جمله الیافی بودند که برای بافتن پارچه از آنها استفاده می شد. آشوریها در سده هفتم قبل از میلاد در شمال بین النهرین به تولید ابریشم می پرداختند. هخامنشیها نیز با فراگیری روش تهیه آن از آشوریها، ابریشم را به یونان صادر می کردند. کشف قطعات منسوج ابریشم …

ادامه نوشته »

پارچه بافی در دوران عصر طلایی ( صفوی )

پارچه باقی صفوی - کنکور هنر

قرون دهم و یازدهم هجری قمری را به جرات می توان عصر طلایی هنر پارچه بافی در ایران نامید. در این دوره انواع پارچه های ابریشمی، زری، مخمل، ترمه، قلمکار و نیز انواع دوخته دوزی روی پارچه در کارگاه های پارچه بافی اصفهان، بزد، کاشان، کرمان، هرات، مشهد، رشت، تبریز و قم انجام می شد. اصفهان مرکز تولید انواع پارچه …

ادامه نوشته »

رنگرزی سنتی ایران

رنگرزی سنتی ایران , کنکور هنر

با مرورى در تاریخ رنگ و نقاشى و سایر هنرها درمى‌یابیم که ایرانیان در بکارگیرى رنگ و نقش و نگار از کیفیت ممتاز ویژه‌اى برخوردار بوده‌آند و در دوران قبل و بعد از اسلام آثار گرانبها و بسیارى از خود برجاى نهاده‌اند و با اکتشافات خود صنایع رنگرزى و رنگسازى را رونق و قوت بخشیدند. رنگ‌هاى سنتى ایران قبل از …

ادامه نوشته »

پارچه بافی

تاریخچه پارچه بافی ، کنکور هنر

* شروع کلاس های مجازی کنکور هنر. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید. *  ﭘﻮﺷﺎک از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اوﻟﻴﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ و زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد …

ادامه نوشته »

قالی و قالی بافی

فرش پازیریک ، کنکور هنر

سابقه ی فرش از آغاز تمدن بشری می باشد. محققان فلات ایران را مهد فرش می دانندو معتقدند که اولین زیرانداز در منطقه ی بین النهرین از نی و گیاهان باتلاقی روییده بر باتلاق سفلی این ناحیه بافته شده است و مانند حصیرهای امروزی بوده است. قالی مکشوفه در نواحی جنوبی سیبری،که متعلق به پانصد سال قبل از میلاد می …

ادامه نوشته »

پوشاک جنگی ( زره )

پوشاک جنگی یا زره ، کنکور هنر

در دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد و اﺳﺒﺸﺎن را زرهﭘﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻮار زرهﭘﻮش ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻳﺎد ﺷﻮاﻟﻴﻪﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرهﭘﻮﺷﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از زره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .

ادامه نوشته »

پارچه چند تایی

پارچه چند تایی - کنکور هنر

پارچه چند تایی پارچه ای است که دو یا چند پارچه چنان در هم بافته شده که گویی هر یک مستقل است، اما در عین حال طوری با هم ترکیب شده اند که گل و بتهه را برجسته و روشن جلوه دهند. این روش از ابداعات عهد صفوی می باشد. از استاد های معروف آن باید از ” خواجه غیاث …

ادامه نوشته »

پارچه بافی در دوران مغول و تیموری

پارچه و نساجی دوران مغول و تیموری کنکور هنر

از زمان حمله ی چنگیز خان مغول به ایران تا زمان به قدرت رسیدن غازان خان در سال ۶۹۴ هجری قمری را باید یک دوران رکود هنری در ایران محسوب کرد. ولی بعد از آن غازان خان با تشویق وزیر دانشمند خود، رشید الدین فضل الله، زمینه های ایجاد مراکز علمی – فرهنگی را مهیا ساخت. به طور کلی در …

ادامه نوشته »

البسه ترکمن ها

لباس ترکمن ها

•لباس‌های‌ ترکمنی‌ از مواد گوناگونی‌ چون‌ ابریشم‌، پوست‌، کتان‌ و پنبه‌ فراهم‌ می‌شود. البسه‌ اصیل‌ ترکمنی‌ اعم ‌از مردانه‌ و زنانه‌ از جنس‌ ابریشم‌ است. •لباس‌های‌ مردان‌ را می‌توان‌ در چهار قسمت‌ تن‌ پوش‌، شلوار، کلاه‌ و کفش‌ بررسی‌ کرد. دون: لباس‌ اصیل‌ ترکمنی‌ ردای‌ بلندی‌ است که‌ از ابریشم‌ دوخته‌ می‌شود و تا زیر زانوان‌ می‌رسد و «دون‌» نام‌ …

ادامه نوشته »
هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate