جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

بایگانی برچسب: کنکور هنر

تست و نمونه سوال خلاقیت نمایشی کنکور هنر ( قسمت سی ام )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- مرسوم ترین ساختار فیلم های هالیوودی با استفاده از روش تحلیل نما به نما جز کدام شیوه ی ساختار بنیادی است؟ الف- افشای تدریجی ب- رویداد موازی ج- دوربین متحرک د- نمای مادر ۲- اصلی ترین مرحله در فرآیند تولید یک برنامه تلویزیونی …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال موسیقی کنکور هنر ( قسمت بیست و نهم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- اساس تحقیقات فارابی در موسیقی بر پایه کدام ساز بود؟ الف- قانون ب- عود ج- تنبور د- چنگ ۲- سرود ای ایران ای مرز پر گهر ساخته کدام آهنگساز است؟ الف- ابوالحسن صبا ب- علینقی وزیری ج- مهدی خالقی د- روح الله خالقی …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال موسیقی کنکور هنر ( قسمت بیست و هشتم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید.   ۱- لایت موتیف در موسیقی یعنی چه؟ الف- یک ایده برجسته موسیقی به مفهوم تم متضاد ب- یک الگو یا تم معمولاً برجسته کوتاه بیان کننده ی اندیشه ای خاص از موضوع مورد نظر آهنگساز ج- الگویی که از یک فرم منشعب شده …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و هفتم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- معتبر ترین هنرمند ایتالیایی که در شیوه ی روکوکو آثاری آفرید که بود؟ الف-  باتیسا ب- تینتو رتو ج- تیه پولو د- پونتر مور ۲- اساساً شیوه حجاری و نوع آرایش سر و صورت در هنر ایران باستان تا حد زیادی متاثر از …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و ششم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- ما غربیان فضا را به یک نقطه دید محدود کرده ایم و شرقیان فضای نا محدود را وارد هنرشان کرده اند. این جمله از کیست؟ الف- پیکاسو ب- خوان گری ج- دیوید هاکنی د- رامبرانت ۲- ورنی، سوماک و شیر یکی پیچ جزو …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و پنجم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید.   ۱- اصطلاح همزمانی در مینیاتور به کدام معنی است؟ الف- به کار بستن دو یا چند زاویه دید در یک کادر ب- تبعیت تصاویر از متن ج- تداخل چند موضوع در کادر د- تداوم در دو صفحه مقابل یکدیگر ۲- مسجد جامع یزد …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و چهارم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید.   ۱- کدام یک از دستگاه های زیر برعکس دوربین فیلم برداری عمل می کند؟ الف- آتالوناژ ب- پروژکتور نمایش ج- میز مونتاژ د- لابراتوار ۲- صداها در سینما به چند گروه تقسیم می شوند؟ الف- سه گروه ( گفتگو – موسیقی – دیالوگ …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و سوم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

 با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید.   ۱- کدام هنرمند قلم ریحانی را در خوشنویسی پدید آورد؟ الف- احمد نیریزی ب- ابن بواب ج- یاقوت مستعصمی د- ابن مقله ۲- در میان هنرهای بدوی نقاشی شنی مختص کدام اقوام است؟ الف- بوشمن ب- نازکا ج- آفریقای ها د- سرخ پوست …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال درک عمومی هنر کنکور هنر ( قسمت بیست و دوم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

 با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- پلاس از انواع کدام بافته هاست؟ الف- جاجیم ب- گلیم ج- زیلو د- قالی ۲- نقاشان عهد صفوی به سرپرستی کدام هنرمند شاهنامه طهماسبی را مصور نمودند؟ الف- آقا میرک ب- سلطان محمد ج- رضا عباسی د- کمال الدین بهزاد ۳- کدام نقاش …

ادامه نوشته »

تست و نمونه سوال موسیقی کنکور هنر ( قسمت بیست و یکم )

تست و نمونه سوال کنکور هنر , کنکور هنر

 با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید. ۱- کدام اصطلاح یک فرم در موسیقی به شمار می رود؟ الف- ارتور ب- سوییت ج- اتود د- پولونز ۲- کدام فاصله ی ملایم کامل است؟ الف- فا – سی ب- سی بمل – می ج- سی بمل – ر بمل د- سل دیز …

ادامه نوشته »
هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate