جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید، جهت عضویت کلیک کنید.

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪﺍﺩ- ﺗﺒﺮﻳﺰ(ﺟﻼﻳﺮﻱ ﺳﺪﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﻩ. ﻕ۱۴/ ﻡ)

* شروع کلاس های مجازی کنکور هنر. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید. *

ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻼﻳﺮﻳﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ

مکتب بغداد - تبریز ، مکبت جلایری ، نگارگری ، کنکور هنر
مکتب بغداد – تبریز ، مکبت جلایری ، نگارگری ، کنکور هنر

ﻧﻘﺎﺷﻲ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻼﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺍﻱ ﭼﻮﻥ ﺟﻨﻴﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ)ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﻴﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺳﺖ .

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

همچنین ببینید

معماری گوتیک , کلیسای سن زبالد آلمان , کنکور هنر

هنر گوتیک

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate