جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید، جهت عضویت کلیک کنید.

شیوه‌گرایی یا مَنِریسم (Manierismo)

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین کنید.

سبک منریسم یا شیوه گرایی در گسترده ترین معنای خود ، به سبک هنری که در نیمه آخر قرن شانزدهم پس از اوج رنسانس وپیش از باروک پدید آمده است اشاره میکند .یعنی از حدود سال ۱۵۲۰ (مرگ رافائل) تا حدود ۱۶۰۰ ؛ اصطلاح منریسم که معنی تحت الفظی آن سبک پردازی، شیوه گزینی یا شیوه گرایی است  برای نخستین بار در قرون هجده و نوزده با مفهومی تمسخر آمیز برای توصیف آن گروه از نقاشان همچون «کاراتچی» و «لانفرانکو» به کار گرفته شد و گفته      می شود واکنشی علیه هنر اوج رنسانس بود .  اما سده بیستم نه فقط این قضاوت را نپذیرفت بلکه دوران شیوه‌گرایی را سرآغاز آگاهی هنرمند غربی از شخصیت، قدرت، تخیل و مهارت فنی خویش دانست.

مکتب منریسم , مریم گردن دراز , کنکور هنر
مکتب منریسم , مریم گردن دراز , کنکور هنر

مشخصات آثار مَنِریسم :

تقریبا فقط به فیگور انسانی می پرداخت فیگورهاحالتی از رقص یا پانتومیم پیچیده و بغرنج رابه بیننده القاء می کنند، و ترکیب بندی ها و همچنین حالت ها وژست های غیر واقعی ، تعمدا پیچیده و درهم هستند

سیر تاریخی

·          رنسانس (Renaissance) 1300-1600

·          ایلوزنیسم(وهم گرایی) ۱۴۲۰-۱۵۲۰

·          ناتورالیسم (طبیعت گرایی)۱۴۲۵-۱۵۲۰

·          شیوه‌گرایی (Manierismo) ایتالیا: ۱۵۲۰ – ۱۵۸۰

·         باروک (Baroque) اروپا: اواخر قرن ۱۶ – اوایل قرن ۱۸

هنرمندان مهم

تینتورتو،/ ال گرکو، /پارمیجانینو،/رُسو فیورنتینو، /پنتُرمو، /وازاری،/ ورنز / ال گره گو /بُرنتسینو، /چلینی، /بُلونیا، /وُلترا و براداران تسوکاری از نقاشان وابسته به این جنبش هستند.

مهمترین آثار

·          خاکسپاری، اثر جاکوپو پونتورمو، ۱۵۲۸، سانتا فلیچیتا، فلورانس.

·          یعقوب با یوسف در مصر ۱۵۱۸٫جاکوپو کاروچی مشهور به پونترمو  گالری ملی لندن

·          مادونا وکودک با قدیس یحیای تعمیدهنده۵۰-۱۵۴۰، آنیولو برونزینو گالری ملی لندن

·          ازدواج عرفانی قدیسان ۷-۱۵۲۶،پارمیجانینو گالری ملی لندن

·          یوسف به همراه پیشخدمتش و نانوا ۱۵۱۵ ، پونتورمو گالری ملی لندن

·          پرتره ی مرد جوان ۱۵۵۰ اثر برونزینو؛  شفا دادن سن آنتونیو به مرد جوان  ۱۵۱۱اثر اسکولادل سانتو پادوا؛ معجزه مارک مقدس اثر تین توره تو؛مکتب آتن اثر رافائل.

اواخر قرن ۱۶  یکسری تحولاتی صورت می گیرد یعنی از حدود سال ۱۵۲۰ (مرگ رافائل) تا حدود ۱۶۰۰٫ این تحولات را فلاسفه با استهزاء و مسخرگی نام منریسم را بر آن گذاشتند.

اولین بار که منریسم اعاده حیثیت شد قرن ۱۸ بود و با نگاه دیگری به آن نگاه شد . در حقیقت منریسم آن جنبه های استهزاء را داشت و هم نداشت . در اواخر قرن ۱۶ هنرمندان جوان فضایی برای جولان خود نمی دیدند . برای این که این عصر عصر نابغه پروری بود ( عصر تیسین رافائل ( جنبه غالبی که وجود داشت الگوهایی بود که این هنرمندان نابغه به جا گذاشته بودندو دید عمومی گرایش به این الگوهها داشت . اما هنرمندان جوان که می خواستند. بودن خود را ثابت کنند با این الگوها جایی برای خلاقیت خود نمی دیدند .

سپس بعضی هنرمندان پیشروتر مثل فیورنتینو Fioretinor و پونترمو Pontermo آمدند و شیوه های شخصی و برداشت شخصی خود رادرموضوعات رایج ( مذهبی ) با نگاهی عاطفی و ذهنی مورد توجه قرار دادند . این هنرمندان تفسیری خاص خود را از جهان و طبیعت ارائه دادند و به عبارت دیگر از طبیعت اخذ کردند . اما آنچه آفریدند همانند طبیعت نبود . به این ترتیبخودشان را از قید و بند الگوهای عصر رنسانس رها کردند

 . قالب های کلاسیک را در هم ریخته و با اغراق در تناسبات و ترکیب بندی سعی به آشکار ساختن احساس درونی خویش داشتندمنریستها به جای رجوع به طبیعت و ادامه جستجو در پدیده های طبیعی به خود آثار هنری روی آوردند و استادان اوج رنسانس (به خصوص میکل آنژ) و پیکرتراشان رومی را سرمشق خود قرار دادند .

آنان اعلام کردند که هنرمند حق دارد قواعد را مطابق میل خود تفسیر کند و به شکلها جنبه آرمانی تر بدهد در آغاز ظهور این جنبش هنرمند منریسم مبالغه زیادی در بیان عواطف خود داشت و آنرا از طریق نمایش تحول شدید رنگها و ایجاد تضادهای تند و تاریک و نیز کشیدگی و اعوجاج پیکره های انسانی تجسم می بخشد .
از آنجا که منریسم تقریباَ به فیگور انسانی می پرداخت ، متداولترین بیان آن به صورت نقاشی هایی است که در آنها فیگور ، حالتی از رقص یا پانتومیم پیچیده و بغرنج را به بیننده القا می کند .
ترکیب بندی ها و همچنین حالت ها و ژست ها غیر واقعی و عمداً پیچیده و در هم هستند .در ترکیب بندی این آثار موضوع اصلی در یک جهت تابلو و یا در زمینه قرار می گیرد و از این رو توازن ترکیب بندی را از حالت تعادل خارج می سازد . رنگ آمیزی معمولأ روشن و زنده است که این خود گاه در تضادی شدید با تاریکی ها و سایه ها قرار میگیرد و از این رو پیش و بیش ازتوصیف شکلها بر بیان حسی تأکید دارد . منریست ها به جای تعادل صِرف به دنبال نوعیناپایداری بودند.

این هنرمندان در فلورانس و رم بیشتر فعالیت می کردند و شروع منریسم با این دو هنرمند است . فیورنتینو ( ۱۴۹۴ ۱۵۴۰ ) پونترمو در ( ۱۴۹۴ ۱۵۵۷ ( یکی از دلایل برای اطلاق این نام برای این دوره هنر این بود که تعدادی از هنرمندان فعالیت می کردند که کارشان کپی آثار بزرگان بود .

در قرن ۱۸ بود که مکتب واقعی منریسم رو ، شد و به عنوان یک مکتب مستقل از منریسم نام برده شد، که در قبل از قرن ۱۸ از منریسم به عنوان یک انحطاط نام برده می شد .

به این ترتیب هنرمندان پیشرو این شیوه قوانین ، الگوها ، دقت در کالبد شناسی ، فضا سازی و احوال استادان پیشین خود را زیر سوال بردند .

یکی دیگر از هنرمندان این شیوه شخصی است بنام پارمیجیانو Parmigianino – ( ۱۵۰۳ ۱۵۴۰پار میجیانو تفاوت اساسی که دارد این است که عواطف شخصی خود را در نظر نمی گیرد و کمتر درون نگری دارد . اما همچنان با طبیعت گرایی عصر رنسانس مخالفت می کند . تابلویمعروف و مشهور این هنرمند ( مریم گردن بلند ) است .

بعد از پارمیجیانو هنرمندی بنام ( تینترتو ) اهل ونیز است . Tintoreto )  ۱۵۱۸ ۱۵۹۴ )  کاری که این هنرمند می کند این است ؛ هنر استادان قبلی را در هم می آمیزد . کمپوزیسیونهای ( تیسین ) را تغییر می دهد و حرکت ایجاد می کند . این هنرمند عناصر هنری پشینیان یعنی میکل آنژ وتیسین را به هم آمیخت و با استفاده از سایه روشن و خطوط مورب به عناصر تابلو شدت بخشید . در مقایسه با تیسین کارهایش پرحرکت است و در مقایسه با میکل آنژ کارهایش رنگ آمیز تر است . این هنرمند موضوعات مذهبی را با دیدی انسان گرایانه مطرح می کند . به عبارتی او طبیعی و فوق طبیعی را به مرز مشترک می رساند و تعادلی بین برداشت فوق طبیعی مذهبی و امانیسم ( انسان گرایی ) برقرار کرد .

یکی دیگر از هنرمندان این دوره ( ورنزه ) Veronese است ، این هنرمند بین ( ۱۵۲۸ -۱۵۸۸ ) فعالیت کرده است . خصوصیت این هنرمند برخلاف تینترتو موضوعات اساطیری را با برداشت زنده وشاد مورد بررسی قرار می دهد . انتقال شادی و شعف هدف ورنزه است . یکی از برجسته ترین هنرمندان منریسم که در خارج از ایتالیا پرورش پیدا می کند (ال گره کو ) است که در یونان متولد شده است . ( درکرت ) جزایر یونان در سال ( ۱۵۴۱ ) در واقع آخرین و برجسته ترین هنرمند منریسم است . در محیطی که (ال گره کو ) رشد می کند محیطی است که ریشه هایش بیزانسی است .

(ال گره کو ) در یکی از دیرها تحت تعلیم راهبه ها نقاشی بیزانسی را یاد می گیرد و خصوصیات بیزانسی را در کودکی یاد می گیرد . در جوانی به ایتالیا می آید و شاگرد تینترتومی شود و با انسانگرایی رنسانس روبرو می شود . بعد از ونیز به رم می رود و مجذوب جنبه های عاطفی ( فیورنتینو و پونترمو ) می شود .

(ال گره کو ) یک روح شرقی دارد . (بیزانس ریشه در شرق و سایه بر غرب داشته است .

بعد از سالها مطالعه به اسپانیا می رود و نقاش دربار اسپانیا می شود . هنرال گره کو آمیزه ای است از فضاها ، نمادها و رنگ آمیزیهای بیزانس و انسان گرایی هنر رنسانس ایتالیا ، انسان گرایی را با نماد آفرینی بیزانس تلفیق می کند . در زمانی که در اسپانیا فعالیت می کند کارش متفاوت با آن زمان و به عنوان هنرمند نوگرا شناخته می شود .

یکی از هنرمندان این دوره که با هیچ یک از هنرمندان این دوره همساز نیست و به علت عدم پیروی از اصول کلاسیک جزء منریست ها به حساب می آید پیتر بروگل ارشد ( پدر ) است .

باریک بینی ، ظرافت ، پیچ و تابها و تلاطم که در منریست است در کارهایش نمی بینیم و چیزی که دیده می شود عدم پیروی از اصول کلاسیک است و در قالب و محتوا نیز کارش با کار منریستها تفاوت اساسی دارد . پیتر بروگل ارشد هنرمند فلاندری است و هنرمند خاصی است و در دوره ای زندگی می کند که دوره اصلاح دینی است دوره تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل عقاید .

این شخص فرار ، قحطی ، بدبختی ، تحت تعقیب بودن را در کنار هم می بیند و با دید طنز آلود و غمناک موضوعات را می بیند و علی رغم تمام مسائل بدی و بدبختی و دید طنز آمیزش، به طبیعت توجه نشان می دهد و با دید ظریف و دقیق به طبیعت نگاه می کند . به روابط اشیا ء با تیز بینی توجه دارد . فاجعه و درد را در کنار طبیعت و زیبایی نشان می دهد( تراژدی با کمدی ) در کارهایش به یک فرد خاص توجه ندارد . به آدمها از یک دید کلی توجه می کند . آدمهای فقیر و بدبخت ، به انسانها از دریچه مصنوعی نگاه می کند و بالاخره منریسم با این افراد تمام میشود.

ایالت هنر را در کانال تلگرام پیگیری کنید:

telegram.me/artstate

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

همچنین ببینید

فوویسم , کنکور هنر

مکتب فوویسم

با شرکت در کلاس های کنکور تئوری و عملی مجازی سایت، قبولی خود را تضمین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate